Forside » Hvem er vi? » Fortid

Fortid

Kirken i Kulturcenter Vendsyssel er en del af Baptistkirken Danmark.
Baptismen i Danmark begyndte allerede før der blev indført religionsfrihed i Danmark. Her på egnen var det første tilholdssted for de nye baptister omkring Glimsholt, men bevægelsen spredte sig hurtigt, og man dannede menigheder i Hjørring og Frederikshavn.

I 1901 blev en selvstændig menighed etableret, med egen kirkebygning i Sæby og Østervrå. Menigheden kom til at hedde Sæby baptistmenighed selvom der langt størstedelen af medlemmerne boede omkring Østervrå. I 1919 blev menighedens 2. kirkebygning bygget i Østervrå. Her blev der afholdt gudstjenester, søndagsskole samt spejderarbejde.

I 1942 startede der missions arbejde op i Tårs området ud fra en mindre gård ved Rugholm. Senere i privat hjem i Tårs by. Østervrå Baptistmenighed blev dannet i 1947 som en sammensmeltning af Østervrå og Tårs.

I 1970-rene blev den gamle husflidsskole i Tårs købt og omdannet til Baptisternes hus, hvorfra der var søndagsskole og børne juniorklub samt gudstjenester. Der blev fejret gudstjenester skiftevis i Tårs og Østervrå, man oplevede at lokalerne blev for trange til de aktiviteter man havde som f.eks. Gudstjenester og fællesskabsaftner med spisning. Derfor begyndte man at tænke på udvidelse men da det ikke kunne lade sig gøre, besluttede menigheden sig til at se sig om efter nye lokaler.

I 2006 købte Østervrå Baptistmenighed, Svane køkkeners gamle bygninger, som også have indeholdt Karlsen døre og vinduesfabrik i Sæsing.
En del år blev brugt på visionen om hvordan stedet skulle bruges og hvad der skulle indeholde.
Menigheden havde 2 bygninger som skulle afhændes. Kirken i Østervrå i 2008 blev solgt til galleri. Nu indeholder nu Pixelart. Baptistkirken i Tårs blev, efter nogle år solgt til Rumænsk ortodokse kirke.
Efter en del drøftelser i menighedsrådet og missionsdrøftelser samt hilsner i form af ord fra Gud blev planerne sat i værk.

I 4 år blev der bygget og 25000-28000 frivillige arbejdstimer samt 7 millioner kroner samlet ind blandt kirkens folk. Samtidig søgte menigheden flere fonde om midler, og efterhånden turde menigheden gå i gang med byggeriet. I 2015 var de fleste lokaler færdig til ibrugtagning. Nu blev Fonden Kulturcenter Vendsyssel dannet, og kirken skiftede navn til Kirken i Kulturcenter Vendsyssel.

I dag står menigheden som ejer af 2500 m2 tidssvarende lokaler med møbler, lys, lyd, projektor i god kvalitet.
I ugens løb er der flere brugere af centeret og kirken har også den del aktiviteter.
Kirkens vision har hele vejen været et center der var åbent for alle, til sport, fritid, kultur, koncerter, sammen med kirken.
I dag er der ansat 2 fuldtidsmedarbejdere i fonden: en centerleder samt en kok.

I kirken er der en fuldtidsansat præst.

gudstjeneste10
Scroll to Top