Rent vand

Brønden i Kainde var vores første vand projekt. Vi rensede den og satte en ny pumpe, så alle i Kainde kunne bruge brønden.

3 år senere tog havet den første række huse ned mod stranden og brønden blev langsomt ødelagt med saltvand. Vores næste projekt blev at lave en flytbar brønd med 2 blå plastic tønder. Det virkede godt og alle stammerne fik denne model, vandet kunne bruges  til opvask, tøj vask og bad.

Vores næste opgave var at få godt drikkevand. Landsby folket skulle gå en time ind i skoven for at hente vand fra en bæk. Vi fik et team forbi, de medbragte et vand filtrerings filter som blev testet og sat i produktion.

Filteret bestod af et sten og sand filter og en hane som kunne åbnes for. Men der var brug for mere drikkevand og flere familier gik i gang med at kopiere modellen. Vi fik også lavet en stor opsamlingstank til regnvand, som blev opsamlet på et jern tag, det virker stadig den dag idag.

Der er et stort behov for rent drikkevand i de 16 landsbyer. Steen Daugaard fra Danmark besøgte os sammen med hans familie. De rejste rundt i området for at finde ud af hvor det var bedst at lave større vand projekter.

Der blev skrevet et projekt, og vi leder efter en organisation som vi kan søge hjælp hos da vi ikke kan søge gennem Danida. Derfor ligger projektet stadig hos os. Landsbyerne omkring os får stadig deres vand fra bække.

NYT I 2018:

Vi er blevet gjort opmærksom på en maskine der kan rense saltvand til rent drikkevand. Vi håber at samle nok midler ind til indkøb at sådan en maskine.

Scroll to Top