Forside » Bøn

Bøn

Mandag aften klokken 19:30 mødes et hold trofaste folk for at bede om de ting som rører sig i menigheden. Folk som er syge, problemer i menigheden, økonomi, alt kan lægges frem her og den trofaste flok beder Gud om hjælp.

Hver anden torsdag klokken 19:00 er der kvinde bedemøde, hvor alle kvinder er velkommen.

Ansvarlige for bedegrupperne:

Birte Agerdal

MEDLEM

John Jensen

Medlem

Scroll to Top