Kontakt

Gudstjenester:  Henrik Søttrup:  kcv@kc-v.dk
Børnekirke: Luise Uggerhøj:  lui-bri@live.dk
Netværkscafe: Britta Eckhardt:  britta-eckhardt@mail.dk
Crazy Zone:  Marit Sloesarwij: jarno.sloesarwij@taars.dk
Pigegruppen: Maria Klarskov:  mariakl@rskov.dk
Chill Out: Jens sloesarwij: jarno.sloesarwij@taars.dk
 Messy Church: Luise Uggerhøj:  lui-bri@live.dk
Lovsangsgruppen:  Anna W. Agerdal:annawinther95@hotmail.com
Lovsang og udfordring:  Brian Uggerhøj:  lui-bri@live.dk
Lovsangsfester:  Brian Uggerhøj : lui-bri@live.dk
Lederforum:  Maria Klarskov: mariakl@rskov.dk
Bedegrupper:  John Jensen: jo.je@privat.dk
Ældrecenter:  Emil Lauge Ibsen: emillaugeibsen@10mb.dk
Fællesk. lovsangsfest: Henrik Søttrup: Kcv@kc-v.dk
Forestander:  Erik Rugholm:  erikrugholm@gmail.com
Menigheds koordinator: Henrik Søttrup: kcv@kc-v.dk