Kontakt

Gudstjenester:  Henrik Søttrup:  kcv@kc-v.dk
Børnekirke: Luise Uggerhøj:  lui-bri@live.dk
Netværkscafe: Britta Eckhardt:  britta-eckhardt@mail.dk
Crazy Zone:  Marit Sloesarwij: jarno.sloesarwij@taars.dk
Pigegruppen: Maria Klarskov:  mariakl@rskov.dk
 Messy Church: Luise Uggerhøj:  lui-bri@live.dk
Lovsangsgruppen:  Anna Agerdal:annawinther95@hotmail.com
Lovsang og udrustning:  Brian Uggerhøj:  lui-bri@live.dk
Fælleslovsangsfester:  Henrik Søttrup : lui-bri@live.dk
Lederforum:  Birte Agerdal kb.agerdal@live.dk
Bedegrupper:  John Jensen: jo.je@privat.dk
Ældrecenter:  Emil Lauge Ibsen: emillaugeibsen@10mb.dk
Forestander:  Erik Rugholm:  erikrugholm@gmail.com
Menigheds koordinator: Henrik Søttrup: kcv@kc-v.dk
Menighedskasser: Karsten Lykkegaard:kassereren@kirkenkcv.dk