Gudstjenester:  Henrik Søttrup:  kcv@kc-v.dk.          Børnekirke: Luise Uggerhøj:  lui-bri@live.dk
                 
Netværkscafe: Britta Eckhardt:  britta-eckhardt@mail.dk.Crazy Zone:  Marit Sloesarwij: jarno.sloesarwij@taars.dk

              

Pigegruppen: Maria Klarskov:  mariakl@rskov.dk.   Messy Church: Luise Uggerhøj:  lui-bri@live.dk

            

Lovsangsgruppen:  Anna Agerdal:annawinther95@hotmail.com.  Lovsang og udrustning:  Brian Uggerhøj:  lui-bri@live.dk

                  

Fælleslovsangsfester:  Henrik Søttrup : kcv@kc-v.dk.        Lederforum:  Birte Agerdal kb.agerdal@live.dk

                

Bedegrupper:  John Jensen: jo.je@privat.dk.              Ældrecenter:  Emil Lauge Ibsen: emillaugeibsen@10mb.dk

              

Forestander:  Erik Rugholm:  erikrugholm@gmail.com.    Menigheds koordinator: Henrik Søttrup: kcv@kc-v.dk

Menighedskasser: Karsten Lykkegaard:kassereren@kirkenkcv.dk