Menighedsmøder og missionsdrøftelser

Her samles menigheden til drøftelser om livet i menigheden samt snakke om hvad der skal ske fremadrettet. Menighedsmødet er den øverste myndighed og her stemmes om beslutning omkring økonomi, ansættelser osv. Her holder lederforum også indlæg hvis der er ting som de gerne vil at menigheden skal tage stilling til.

Alle er velkommen til møderne men stemmeret har kun menighedens medlemmer, dog snakker vi bredt med alle kirkens brugere for at finde et fælles ståsted.

Scroll to Top